A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malajsie - Průvodce

Malajsie je multikulturní a národnostní zemí. Kromě rodilých Malajců zde potkáme i Indy nebo Číňany. Ačkoliv si na své multikulturalitě zakládá, problémy zde existují. Například i napjaté vztahy se sousedním Singapurem. Jako řadového návštěvníka se vás ale tato problematika dotkne jen zcela minimálně. Politické uspořádání, Etnické neshody, Hospodářsví, Národností skladba a rivalita se Singapurem

Politické a správní členění

Malajsie je federativní konstituční monarchií 13 států (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pijany, Sabah , Sarawak, Selangor, Terengganu) a 3 federálních území (Kuala Lumpur , Labuan a budoucí administrativně-správní hlavní město Malajsie Putrajaya).

Některé státy mají status monarchie, některé sultanát a některé dokonce republiky. Celý tento zdánlivý chaos zastřešuje hlava státu – sultán - Abdullah bin Ahmad Badawi (od 31. října 2003).

Výkonnou moc má parlament, zem ale reprezentuje sultán, který se ustanovuje každých 5 let a dbá se přitom na to, aby byl vždy z jiného státu. Uspořádání států je na podobné bázi jako v USA. Od roku 1999 se některé administrativní úřady přesunuly do nového města Putrajaya, asi 50 kilometrů od Kuala Lumpur. Putrajaya se před 7 lety stala hlavním administrativním městem, Kuala Lumpur si udržela status města federálního.

Etnické neshody

Multi-etnická Malajsie s hustotou zalidnění 73 obyvatel na kilometr čtvereční je zemí se škálou národností, kultur a tradic. Od počátku se objevovaly určité napětí a spory mezi dvěma největšími skupinami. Převažující Malajci měli převahu na vládní úrovni a pozicích, zatímco Číňané vévodili obchodu a průmyslové scéně. Tyto spory, upřednostňování a zvýhodňování Malajců byly také pozadím za konfliktem se Singapurem. Jelikož Singapuru dominují právě Číňané.

Setkala jsem se například s hinduistou, který mi vyprávěl, že byť jeho celá rodina byla již narozena v Malajsii, stále je vystavena určitému druhu jemné diskriminace.

Na druhou stranu ekonomicky zmáhající se země tuto minoritu potřebuje stále více a více, neboť Indové jsou známí specialisté v telekomunikacích, počítačových technologiích a nejmodernějších technikách.

Standardní slunce a památek chtivý návštěvník je tím však absolutně neovlivněn a hlavně je například takřka nemožné rozeznat hinduisty (potažmo tedy etnické Indy) od Malajců, kteří vypadají ještě hodně podobně jako Indonésané, s nimiž mají i velmi podobný jazyk. Je zde stejně jako všude v jihovýchodní Asii patrný čínský a indický faktor.

Etnické neshody v roce 1969 dokonce iniciovaly po volbách násilné nepokoje, při nichž přišly o život stovky lidí. Tyto události jsou dodnes vnímány jako černý puntík na puncu multikulturality Malajsie, na které si země značně zakládá. Vláda řeší napjaté vztahy mezi Malajci a etnickými Číňany po svém a zavedla umělé subvence pro malajské firmy a podniky ve snaze zvýšit jejich ekonomickou úroveň. I tak však stále platí, že politika je v rukou Malajců a ekonomika je doménou Číňanů.

Hospodářství

Malajsie je druhou nejsilnější ekonomikou v jihovýchodní Asii, hned po Singapuru. Hrubý domácí produkt na hlavu je cca 13 tisíc USD. Což je přibližně jako v Estonsku. Ekonomika zdárně překonala komplikované roky asijské krize 90. let a zase se dere vzhůru. V poslední době nasadila tempo až 6 % ročně. Krom těžebního průmyslu (ropa, zemní plyn) ji táhne i moderní průmysl (Malajsie je největším producentem počítačových disků). Nezanedbatelné jsou také zahraniční investice, jež do země plynou.
V soukromém sektoru, který hospodářskému růstu dominuje, převládají Číňané. V Malajsii najdete nespočet čínských továren, restaurací a obchodů. Číňané a jejich podnikavý duch přišel do Malajsie v 16. a 17. století, dnes tvoří 25 % populace, a to především těch nejbohatších, což Malajci nelibě nesou. Státní politika totiž výrazně zvýhodňuje a všelijak podporuje Malajce. A to zase považují za nespravedlivé snaživí a iniciativní Číňané.
Indové reprezentují také docela podnikavou část obyvatelstva, ale z hlediska bohatství jsou považováni naopak za nejchudší etnickou skupinu v zemi.

Národností skladba a rivalita se Singapurem

Statisticky vzato je 24 milionový národ charakterizován následovně: 50 % Malajců, 33 % Číňanů, 9 % prapůvodních obyvatel a 8 % Indů. Vzhledem k tomu, že průměrný plat v Malajsii je v dnešní době něco kolem 7 000 Kč, odchází mnoho Malajců pracovat do nedalekého Singapuru, kde jsou platy až několikráte vyšší. I tato skutečnost se negativně odráží na malajsko-singapurských vztazích, jak mi bylo řečeno v Singapuru.

Singapur, ministát na špici malajského poloostrova si zakládá na své jedinečnosti, ultramodernosti a vyspělosti a „přijímá“ své sousedy spíše jako nežádoucí gastarbeitery.

Rivalita mezi těmito dvěma státy se projevuje i v celé řadě dalších oblastí. Kupříkladu Singapur, který nedisponuje téměř žádným nerostným bohatstvím, včetně nedostatku pitné vody, je nucen vše dovážet právě většinou z Malajsie, která ceny šroubuje stále výše s vědomím, že technologický zázrak Singapur si může dovolit platit.

Lidé (nahrál: admin)
Lidé
Lidé (nahrál: admin)
Lidé

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud