A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malajsie - Průvodce

Malajsie prošla významnou koloniální érou. Roku 1509 zahájili Portugalci evropskou nadvládu nad územím, která s obměnami trvala až do roku 1957. Přesto má ale Malajsie tradičně s Evropou dobré vztahy a to především s Británií.

Prapůvodní obyvatelé této části světa byli – nepřekvapivě – Číňané, kteří zde v dávných dobách kolem roku 300 před Kristem vytvořili prosperující obchodní společnost ve spojení s Indií a Čínou.

Koloniální časy

Roku 1509 se výbojní Portugalci zmocnili Malaky, čímž zahájili evropskou nadvládu nad tímto územím. Avšak nebyli schopni obsadit celý poloostrov, a tak se Malajci přesunuli na jih, kde se usadili v Johoru. Portugalci zatím v Melace zbudovali obrovskou pevnost zvanou Famosa, kterou roku 1641 dobyli Holanďané, čímž de facto po Portugalcích převzali kolonizační žezlo nad oblastí. Tuto strategickou pozici pro obchod (zejména s kořením) si Holandsko uchovalo až do roku 1786.

Britské Malajsko

Britský vliv do oblasti začal po roce 1786, nejprve obsazením ostrova Penang, kde bylo založeno město Georgetown. Později Britové od Holanďanů převzali i Melakku. Když v roce 1819 průkopník sir William Raffles založil i přes tehdejší odpor britské vlády obchodní stanici na ostrově Singapur, byla otevřena cesta k zformování „Úžinových osad“. Tento koloniální konglomerát byl ustaven 1826 spojením Penangu, Melaky a Singapuru.
Britové byli dlouhou dobu přitahování pouze přístavy, šlo jim především o obchodní cesty do Číny a Indie.

Teprve poté, co byly objeveny velké ložiska cínu, zaměřily své koloniální choutky i do vnitrozemí, což postupně vedlo k založení města na soutoku řek Klang a Gombek, jenž bylo pojmenováno - Kuala Lumpur.

Politicky poměrně nevýznamná osada udělala kariéru, až když si ji britský koloniální správce roku 1882 vybral za své administrativní centrum.

II. světová válka

Na sklonku 19.století postupně narůstal příliv čínských imigrantů, kteří vytvořili velkou a silnou komunitu, nicméně území jako celek zůstávalo politicky pod taktovkou Velké Británie, která prakticky až do roku 1914 držela jednotlivé sultanáty na uzdě pomocí infiltrovaných poradců každého jednotlivého sultána, který byl zavázán řídit se radami těchto samozvaných poradců. Území tehdy nazývané Britské Malajsko se stalo klíčovým při japonské invazi, kdy jeho obsazení bylo odrazovým můstkem pro dobytí Singapuru. Japonsko pak okupovalo Britské Malajsko stejně jako většinu Asie až do konce války roku 1945.

Získání nezávislosti

Celosvětové poválečné dekolonizační tendence se dotkly i Malajsie, bylo zformováno hnutí za nezávislost vedené Tunku Abdulem Rahmanem (pozdějším prvním ministerským předsedou) a roku 1957 Malajsko dosáhlo nezávislosti. V roku 1963 přistoupily k Malajsku do federální unie britské kolonie Sabah, Sarawak a Singapur a byl vytořen stát Malajsie s hlavním městem Kuala Lumpur. Singapur o dva roky později z federace v poklidu a mírovou cestou odešel a zvolil si samostatnost. Vztahy s Británií zůstaly dodnes pozitivní a Malajsie je i členem Commonwealthu.

Teritoriální spory se sousedy

Vznik Malajsie zahrnující i východní provincie bylo trnem v oku jak Indonésii, tak Filipínam, které na část bornejského území měly též zálusk. Na provincii Sabah si filipínští představitelé činí teritoriální nároky dodnes, a proto také tato část nepatří k nejstabilnějším částem federace. S jižním sousedem – nevyzpytatelnou Indonésií – dokonce došlo kvůli územním sporům k otevřenému konfliktu, jenž byl zažehnán s pomocí britské armády.

Současnost

Navzdory přítomnosti řady etnických skupin udělala Malajsie významný pokrok ve vytvoření národního smýšlení a jednoty. V posledních letech zažívá obrovský ekonomický růst a rozkvět, který ji zařadil ze skupiny rozvojových zemí v moderní průmyslovou zemi a vyhledávanou turistickou destinaci.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud